Artikel 2 van de stichtingsstatuten luidt:

1 De stichting heeft ten doel het beheren en exploiteren van de gehele accommodatie van Zwembad "de Bercken", gelegen aan de Bosdaellaan te Reuver, gemeente Beesel, als openbare voorziening en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderrijk kan, alles in de ruimste zin des woords.

2 De stichting mag geen uitkeringen doen aan oprichter(s) of aan hen die deel uitmaken van haar organen, noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.

3 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het inzetten van vrijwilligers bij nagenoeg alle werkzaamheden, te ontvangen subsidies zodanig te beheren dat reserveringen voor toekomstige verbeteringen mogelijk zijn.

De stichting exploiteert sinds 1996 met vrijwilligers uit de Reuverse gemeenschap het openluchtzwembad de Bercken. Het doel is om het zwembad te behouden voor de lokale gemeenschap. De voorziening is laagdrempelig. De stichting draagt zorg voor een veilige en hygiënische omgeving die voldoet aan de wettelijke vereisten voor openlucht zwembaden. De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst en heeft geen winstoogmerk. Eventuele positieve exploitatieresultaten worden ingezet voor het behoud van het zwembad (onderhoud, renovaties en innovaties).

     Bösdaellaan 2, 5953 BW Reuver      077-400 8353      info@debercken.nl